กปภ.สาขารัตนบุรีลงพื้นที่เดินหาท่อแตกรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขารัตนบุรี

กปภ.สาขารัตนบุรีลงพื้นที่เดินหาท่อแตกรั่ว  เพื่อลดน้ำสูญเสีย  ในพื้นที่ กปภ.สาขารัตนบุรี 

นายศุภกร  รัตนคูหะ มอบหมายให้ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ร่วมด้วยหัวหน้างานผลิต พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่เดินหาท่อแตกรั่ว  เพื่อลดน้ำสูญเสีย  ในพื้นที่ กปภ.สาขารัตนบุรี  ซึ่งพบท่อแตกรั่วหลายจุด และเข้าซ่อมซ่อมแก้ไขทันที ทั้งนี้ กปภ.สาขารัตนบุรี ได้ดำเนินการบริหารแรงดันน้ำให้เหมาะสมตามช่วงเวลาการใช้น้ำ  พร้อมตรวจสอบบริเวณที่มีแรงดันน้ำไหลอ่อนเพื่อหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งการปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย เพื่อช่วยลดน้ำต้นทุนให้มีการใช้น้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

 


ข่าวอื่นๆ