กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่10

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่10

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ นำโดยนายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานทุกสายงานพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่10/2561 ขึ้น ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาสุรินทร์ โดยมีงานอำนวยการ เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดกิจกรรม ได้เชิญวิทยากร จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายพิเชษฐ สมบูรณื นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ มาบรรยายเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมี พร้อมทั้งแนะนำวิธีป้องกันและระงับเหตุหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น เกิดเพลิงไหม้ หรือการระเบิดของสารเคมี ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร แนะนำวิธีปฺฏิบัติตัวหากได้รับอันตรายและป้องกันภัยจากสารเคมีต่างๆ พร้อมนี้ยังได้มีการซ้อมแผนดับเพลิง หากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าช็อตมีเปลวไฟ และวิธีการดับไฟที่ถูกต้อง อีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ