กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรม CSR โดยการทำความระบบผลิตน้ำ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรม CSR โดยการทำความระบบผลิตน้ำ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร นำโดยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค นายอำพล สุดนิคม พร้อมทั้งหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรม CSR โดยการทำความสะอาดล้างถังเก็บน้ำใส และสูบน้ำประปาลงสู่ถังเก็บน้ำ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เพื่อทางวัดฯ จะได้มีน้ำสะอาดไว้ได้ใช้อุปโภคและบริโภคต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ