กปภ.สาขาบุรีรัมย์เข้าศึกษาดูงานที่ กปภ.สาขาวัฒนานคร และ กปภ.สาขาอรัญประเทศ

กปภ.สาขาบุรีรัมย์เข้าศึกษาดูงานที่ กปภ.สาขาวัฒนานคร และ กปภ.สาขาอรัญประเทศ

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดเขต 8 ประกอบด้วย สาขาบุรีรัมย์ สาขานางรอง สาขาละหารทราย สาขาพิบูลมังสาหาร สาขาเดชอุดม สาขารัตนบุรี และสาขาลำปลายมาศ ไปศึกษาดูงานกระบวนการทำงานมาตรฐาน ISO 9001-2015 ด้านงานผลิตน้ำประปา และการเตรียมความพร้อมการรับรองศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center (GEEC) ณ. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานครและสาขาอรัญประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น. คณะการประปาส่วนภูมิภาค เขต 8 เดินทางถึงกปภ.สาขาวัฒนานคร เพื่อศึกษาดูงานในการจัดทำGECC ,การจัดทำ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ , การดำเนินงาน WSP พร้อมชมวีดิทัศน์การนำเสนอ และแลกเปลี่ยนความรู้ ให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนา กปภ.ให้ก้าวหน้าต่อไป และเดินทางต่อไปยังสถานีผลิตน้ำบ้านด่าน กปภ.สาขาอรัญประเทศ เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายกระบวนการทำงานตามมาตรฐาน ISO 9001-2015 เวลา 12.00น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ที่สำนักงาน กปภ.สาขาอรัญประเทศ และรับฟังการบรรยายขั้นตอนการทำงาน และเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน และมอบที่ระลึกให้กับ นายนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำงานเพื่อนำไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2561 นอกจากนี้คณะการประปาส่วนภูมิภาค เขต 8 ยังได้เข้าร่วมแข่งขันบอลเล่ย์บอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกปภ.สาขาอรัญประเทศ กับพนักงานกปภ.สาขาในสังกัดเขต 8และการแข่งขันคู่พิเศษระหว่าง ทีม VIP ผู้บริหาร แข่งขัน ทีม ALL STAR อรัญประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงยังเป็นการเพิ่มพูนความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนพนักงานและผู้บริหารได้อีกด้วย ณ สนามกีฬา เทศบาลเมืองอรัญประเทศ

 

 


ข่าวอื่นๆ