กปภ.สาขายโสธร จัดอบรมการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2561

กปภ.สาขายโสธร จัดอบรมการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2561

นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิชผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรเป็นวิทยากรและดำเนินการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ให้กับพนักงานในสังกัด ณ กปภ.สาขายโสธร 

 

 


ข่าวอื่นๆ