กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑

กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑

         กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ผู้จัดการ  หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑  โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัตนบุรี ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้พนักงาน และเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นอีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ