กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดพิธีส่งมอบลานเอนกประสงค์โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดพิธีส่งมอบลานเอนกประสงค์โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน

 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร นำโดย นายไพนิช  นิพขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้จัดพิธีส่งมอบลานเอนกประสงค์ ศาลากลางบ้านคำผักกูด ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายและใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

 


ข่าวอื่นๆ