กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day สนามที่ว่าการอำเภอนางรอง

กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day สนามที่ว่าการอำเภอนางรอง

นายสุรพล ชัยสนาม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชขดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจ ของประชาชนทุกหมู่เหล่า จัดกิจกรรมจิตอาสา "Big Cleaning Day" ณ บริเวณ สนามที่ว่าการอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ จำนวน 240 ขวด ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 


ข่าวอื่นๆ