กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน 2561 หน่วยบริการกาบเชิง

กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน 2561 หน่วยบริการกาบเชิง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดจัดกิจกรรม"โครงการเติมใจให้กัน"ขึ้นที่หน่วยบริการกาบเชิง มีการออกให้บริการรับเงินค่าน้ำประปานอกสถานที่ รับคำร้องขอเป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่ รับเงินค่าติดตั้งรายใหม่ รับแจ้งท่อแตกท่อรั่ว รับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้ใช้น้ำที่หน่วยบริการกาบเชิง ซ่อมท่อแตกท่อรั่ว ให้คำแนะนำคำปรึกษาในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค  และออกเปิดท่อดับเพลิงล้างตะกอนในเส้นท่อทำความสะอาดระบบท่อเพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดในการอุปโภคบริโภคต่อไป ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้ำได้เป็นอย่างดี สร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กับองค์กร กปภ.ต่อไป "

 


ข่าวอื่นๆ