กปภ.สาขาเดชอุดมศึกษาดูงานที่ กปภ.สาขาอรัญประเทศ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน

กปภ.สาขาเดชอุดมศึกษาดูงานที่  กปภ.สาขาอรัญประเทศ  เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน

นางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ผจก.กปภ.สาขาเดชอุดมพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าศึกษาดูงานที่  กปภ.สาขาอรัญประเทศ  เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานในสังกัด  และศึกษางานระบบบริหารคุณภาพ  ISO  9001:2015  และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับศูนย์ราชการสะดวก (GECC)   เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาสาขาให้เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อยกระดับการบริการให้เป็นเลิศ เพื่อประชาชนได้รับการบริการภายใต้มาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 


ข่าวอื่นๆ