กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารศึกษาดูงาน ที่ กปภ.สาขาวัฒนานคร และ กปภ.สาขาอรัญประเทศ

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารศึกษาดูงาน ที่ กปภ.สาขาวัฒนานคร และ กปภ.สาขาอรัญประเทศ

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร นำโดย นายไพนิช  นิพขันธ์ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่ กปภ.สาขาวัฒนานคร และ กปภ.สาขาอรัญประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อนำมาปรับปรุงปฏิบัติ ที่ กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร และเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2561-2565

 


ข่าวอื่นๆ