กปภ.สาขาเดชอุดมออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่

กปภ.สาขาเดชอุดมออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ...ยิ้ม  เคลื่อนที่

นางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ผจก.กปภ.สาขาเดชอุดม  มอบหมายให้  นายภานุวัฒน์  มารุตวงศ์  หัวหน้างานบริการนางกรรณิการ์  จิรกุลสมโชค  หัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัดออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ...ยิ้ม  เคลื่อนที่  บำบัดทุกข์  บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66  พรรษา

28  กรกฎาคม  2561  

 

 


ข่าวอื่นๆ