กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานนครลำดวนสัมพันธ์

กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดยนายสุวิทย์ จันทรุกขา ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมงานโครงการนครลำดวนสัมพันธ์ โดยจังหวัดศรีสะเกษได้จัดทำโครงการนครลำดวนสัมพันธ์ขึ้น ทุกสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน เพื่อเป็นการพบปะสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนรับทราบปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยจะมอบหมายให้หน่วยงาน/ส่วน ราชการต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยในครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย ซึ่งจัดงานขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ