กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดยนายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการ ร่วมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลรัตนบุรี เวลา 09.00 น. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เวลา 17.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี โดยมีนายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในพิธี เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 


ข่าวอื่นๆ