กปภ.สาขาเดชอุดม ให้การต้อนรับผู้แทนจากรมอนามัย ตรวจประเมินโครงการ Water is life

กปภ.สาขาเดชอุดม  ให้การต้อนรับผู้แทนจากรมอนามัย ตรวจประเมินโครงการ  Water is life

นางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ผจก.กปภ.สาขาเดชอุดม และพนักงานในสังกัด  ให้การต้อนรับผู้แทนจากกรมอนามัย และคระกรรมการจาก กปภ.เขต 8  ลงพื้นที่ตรวจประเมินตามโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.หรือ Water is life   ณ  ห้องประชุม กปภ.สาขาเดชอุดมโดยในครั้งนี้ผู้จัดการพร้อมด้วยพนักงานในสังกัดได้ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการน้ำสะอาดของ กปภ.สาขาเดชอุดม เพื่อรับรองคุณภาพน้ำปาตามมาตรฐานสากล  สำหรับโครงการ Water is life เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการประส่วนภูมิภาค  กับกรมอนามัยในการตรวจสอบและส่งเสริมคุณภาพน้ำประปาทั้งในผลิตและระบบจ่ายของ กปภ. ทั้ง 234  สาขา  799  สถานีผลิตน้ำทั่วประเทศ ภายใต้ข้อกำหนดโครงการจัดการน้ำสะอาด  หรือ  Water  Safety  Plan  (WSP)  โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากกรมอนามัยทุก  12  เดือน  เพื่อเป็นการยืนยันว่าประชาชนใน  74  จังหวัดทั่วประเทศจะได้อุปโภค  บริโภค

น้ำประปาที่สะอาด  ได้มาตรฐาน   

 

 


ข่าวอื่นๆ