กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561

กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561

นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ร่วมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดรัตนบุรี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมอุปถัมภ์พุทธศาสนา ที่ควรสืบทอดและรักษาไว้เป็นมรดกของชาติต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ