กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกันจัดกิจกรรม 5  ส. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

  นางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ผจก.กปภ.สาขาเดชอุดม  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  ร่วมกันจัดกิจกรรม 5  ส. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่  สะอาด  สวยงาม  ช่วยกันปัด  กวาด เช็ดถูสถานที่ทำงานทั้งในและนอกสำนักงานให้สะอาดอยู่เสมอ  ร่วมถึงได้สร้างนิสัยให้กับพนักงานรักการทำ  5.  เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  ทำให้ผู้ใช้น้ำที่เข้ามาใช้บริการประทับใจอีกด้วย

 

 


ข่าวอื่นๆ