กปภ.สาขาสุรินทร์ให้ความรู้การควบคุมและดูและคุณภาพน้ำประปาชุมชน

กปภ.สาขาสุรินทร์ให้ความรู้การควบคุมและดูและคุณภาพน้ำประปาชุมชน

  กปภ.สาขาสุรินทร์ โดยนายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการได้มอบหมายให้ นายวีระพล เขียวสะอาด หัวหน้างานผลิต นำทีมงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 กปภ.ข.8 เข้าให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค แก่คณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้าน องค์การบริหารส่นตำบลปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ เรื่อง “การควบคุมและดูและคุณภาพน้ำประปาชุมชน” ในการนี้ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 กปภ.ข.8 ได้มอบชุดนวัตกรรมทดสอบคุณภาพน้ำ ตรวจวัดหาค่าแมงกานิสในน้ำ 1 ชุด และตรวจวัดหาค่าเหล็กในน้ำ 1 ชุด สำหรับใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และยกระดับการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานให้แก่ชุมชนต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ