กปภ.สาขาเดชอุดม เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561

กปภ.สาขาเดชอุดม  เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม  เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาคในรัชกาลที่  9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  86  พรรษา12  สิงหาคม  2561  เมื่อช่วงเช้า  วันที่  12  สิงหาคม  2561 ที่ผ่านมา  กปภ.สาขาเดชอุดม  นำโดย  นางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ผู้จัดการการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดมพร้อมด้วยหัวหน้างานพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระชัยมงคล  ณ  มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดมจากนั้น  ในช่วงเย็น  วันที่  12  สิงหาคม  2561 ที่ผ่านมา  กปภ.สาขาเดชอุดม  นำโดยนางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ผู้จัดการการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดมพร้อมด้วยหัวหน้างานพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  ณ  มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม

 

 


ข่าวอื่นๆ