กปภ.สาขารัตนบุรีรับการตรวจประเมินโครงการ Water is life 2561

กปภ.สาขารัตนบุรีรับการตรวจประเมินโครงการ Water is life 2561

นายจิรศักดิ์ เงยวิจิตร ผช.ผอ.กปภ.ข.8 และ ผอ.กรค.8 พร้อมด้วย ตัวแทนจากกรมอนามัย (ศูนย์อนามัยเขต5 นครราชสีมา) เข้าตรวจประเมินโครงการ ส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.(Water is life) ณ กปภ.สาขารัตนบุรี สำหรับโครงการ Water is Life เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค กับกรมอนามัย ในการตรวจสอบและส่งเสริมคุณภาพน้ำประปาทั้งในระบบผลิตและระบบจ่ายของ กปภ. ทั้ง 234 สาขา 799 สถานีผลิตน้ำทั่วประเทศ ภายใต้ข้อกำหนดโครงการจัดการน้ำสะอาด หรือ Water Safety Plan (WSP) โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากกรมอนามัยทุก 12 เดือน เพื่อเป็นการยืนยันว่าประชาชนใน 74 จังหวัดทั่วประเทศจะได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐาน 

 


ข่าวอื่นๆ