กปภ.สาขายโสธรร่วมมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร

กปภ.สาขายโสธรร่วมมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร

กปภ.สาขายโสธร มอบอุปกรณ์การศึกษา ให้ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและด้านทักษะการเรียนรู้ ในจังหวัดยโสธร วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด   ร่วมมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและด้านทักษะการเรียนรู้ ตามโครงการ”มหกรรมการศึกษา สามัคคีวัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ ครั้งที่ 7 โรงเรียนยโสธรเทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา ในจังหวัดยโสธร

 


ข่าวอื่นๆ