กปภ.สาขาบุรีรัมย์เข้ารับการประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life)

กปภ.สาขาบุรีรัมย์เข้ารับการประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life)

 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life) ของกปภ.โดยความร่วมมือของ กปภ.ร่วมกับ กรมอนามัย โดยมีนายจิรศักดิ์ เงยวิจิตร ผช.ผอ.กปภ.ข.8 ร่วมกับ ผอ.กรค.8 พร้อมด้วยนักวิชาการสาธารสุข ผู้แทนจากกรมอนามัยและคณะกรรมการ ตรวจประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.ตามแนวคิด "Water is Life" (น้ำคือชีวิต) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

 

 


ข่าวอื่นๆ