กปภ.สาขาสุรินทร์ต้อนรับคณะกรรมการตรวจโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา

กปภ.สาขาสุรินทร์ต้อนรับคณะกรรมการตรวจโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา 

กปภ.สาขาสุรินทร์ โดยนายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา  (Water is Life ) ของ กปภ. ร่วมกับ กรมอนามัย ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาสุรินทร์ โดยมีนายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผช.ผอ.กปภ.ข.8 พร้อมด้วย ผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ 9จ.นครราชสีมาและคณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.ตามแนวคิด "Water is Life" (น้ำคือชีวิต) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค กับกรมอนามัย ในการตรวจสอบและส่งเสริมคุณภาพน้ำประปาทั้งในระบบผลิตและระบบจ่ายของ กปภ. ภายใต้ข้อกำหนดโครงการจัดการน้ำสะอาด หรือ Water Safety Plan (WSP) เพื่อให้น้ำประปามีคุณภาพมาตรฐานตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด


ข่าวอื่นๆ