กปภ.สาขาศรีสะเกษออกให้บริการรับชำระค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ หน่วยบริการอุทุมพรพิสัยสิงหาคม 2561

กปภ.สาขาศรีสะเกษออกให้บริการรับชำระค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ หน่วยบริการอุทุมพรพิสัยสิงหาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ นำโดยนายนิโรจน์  เที่ยงจิตต์ ผู้จัดการ ร่วมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ออกให้บริการรับชำระค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ณ บ้านหนองคู ม.11 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฯ งบ อปท. จำนวน 36 ราย ทั้งนี้เป็นการบริการแบบเชิงลึกเข้าถึงประชาชน เพื่อให้ได้รับบริการที่ดีและรวดเร็วจาก กปภ.

 


ข่าวอื่นๆ