กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดพิธีรับโอนระบบประปา อบต.โขงเจียม

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดพิธีรับโอนระบบประปา อบต.โขงเจียม

    นายสฤษฏ์  อสนีจารึกจิต  ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 มอบหมายให้ นายไพทูรย์  ไตรวัฒนาศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป  และ ไพนิช  นิพขันธ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อบต.โขงเจียม  อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ร่วมจัดพิธีรับโอนระบบประปา อบต.โขงเจียม  อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ทั้งนี้ กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จะเข้าดำเนินกิจการและให้บริการผู้ใช้น้ำในพื้นที่หลังจากพิธีดังกล่าว พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบยอดมิเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน  และรับคำร้องขอเป็นผู้ใช้น้ำใหม่  อีกทั้งวางแผนปรับปรุงเส้นท่อและการให้บริการตามลำดับ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ