กปภ.สาขายโสธร มอบน้ำดื่มแก่โรงเรียนยโสธรเทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา

กปภ.สาขายโสธร มอบน้ำดื่มแก่โรงเรียนยโสธรเทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา

        นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน   168 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและด้านทักษะการเรียนรู้ ตามโครงการ”มหกรรมการศึกษา สามัคคีวัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนยโสธรเทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา

 

 


ข่าวอื่นๆ