กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561

กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561

 กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 นำโดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผจก.กปภ.สาขาบุรีรัมย์ น.ส.พรรวินท์ ราษี ผช.ผจก.กปภ.สาขาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน และเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นอีกด้วย

 

 


ข่าวอื่นๆ