กปภ.สาขาศรีสะเกษออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

กปภ.สาขาศรีสะเกษออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

นายนิโรจน์  เที่ยงจิตต์  ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา พร้อมให้บริการแจ้งปัญหาการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ทุกวันพุธ เวลา 10.00 - 15.30 น. ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ อีกทั้งเป็นการประสานความร่วมมื่อระหว่างองค์กรในการ

 


ข่าวอื่นๆ