กปภ.สาขาอำนาจเจริญดูงานระบบศูนย์ราชการสะดวกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ

กปภ.สาขาอำนาจเจริญดูงานระบบศูนย์ราชการสะดวกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ นำโดยนายสังวาลย์ มงคลมะไฟ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าศึกษาดูงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ทางด้านระบบศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันทักษะแนวทางองค์ความรู้ของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นแนวทางและแบบอย่างในการเตรียมความพร้อมด้านระบบศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ