กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าMorning Talk ประจำเดือน สิงหาคม 2561

   กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าMorning Talk ประจำเดือน สิงหาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย นำโดยนายพูนศักดิ์ กองกาญจน์ ผู้จัดการฯ  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า (Morning Talk)" ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  โดยมีการรับมอบนโยบายติดตามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกส่วนงานปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

 


ข่าวอื่นๆ