กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่ 4 ปี 2561

กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่ 4 ปี 2561

 

นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ ตามกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)” ครั้งที่ 4/2561 เพื่อสอบถามความพึงพอใจ

สำรวจแบบสอบถาม Relation พร้อมรับฟังปัญหาด้านต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพน้ำ การให้บริการ มีการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ และระบายตะกอนหัวดับเพลิง อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางในการสื่อสารของ กปภ.สาขาอุบลราชธานี

และมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และมุ่งเน้นตามวิสัยทัศน์ กปภ. "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ" ณ บริเวณถนนสุริยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 


ข่าวอื่นๆ