ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ร่วมพิธีรับโอนระบบประปาเทศบาลบึงเจริญ สังกัด กปภ.สาขาละหานทราย

นายสฤษฏ์  อสนีจารึกจิต  ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ร่วมด้วย นายไพทูรย์  ไตรวัฒนาศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป  และ นายฉลวย  กาบบัวศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาละหานทราย รวมถึง หัวหน้างาน พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน เทศบาลตำบลบึงเจริญ  อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์   ร่วมจัดพิธีรับโอนระบบประปาเทศบาลตำบลบึงเจริญ  อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์   ทั้งนี้ กปภ.สาขาละหานทรายจะเข้าดำเนินกิจการและให้บริการผู้ใช้น้ำในพื้นที่หลังจากพิธีดังกล่าว พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบยอดมิเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน  และรับคำร้องขอเป็นผู้ใช้น้ำใหม่  อีกทั้งวางแผนปรับปรุงเส้นท่อและการให้บริการตามลำดับ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ