กปภ.สาขาศรีสะเกษรับการตรวจประเมินการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan WSP ประจำปี 2561

กปภ.สาขาศรีสะเกษรับการตรวจประเมินการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan WSP ประจำปี 2561

 คณะทำงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ลงพื้นที่ ตรวจประเมินการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan : WSP ประจำปี 2561 ของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ โดยมีคณะทำงานและ ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมประชุมพร้อมรับขัอมูลเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงระบบผลิตน้ำให้ได้มาตรฐานต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ