กปภ.สาขาศรีสะเกษลงพื้นที่บริการออกให้บริการรับชำระเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ครั้งที่ 2

กปภ.สาขาศรีสะเกษลงพื้นที่บริการออกให้บริการรับชำระเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ครั้งที่ 2

นายนิโรจน์  เที่ยงจิตต์ ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ มอบหมายให้คณะทำงานลงพื้นที่ ออกให้บริการรับชำระเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ครั้งที่ 2 ให้กับผู้ใช้น้ำบ้านหนองคู หมู่ 11 ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การบริกการเชิงรุกเข้าถึงประชาชนต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ