กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าพัฒนาการให้บริการประชาชน 2561

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าพัฒนาการให้บริการประชาชน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ นำโดยนายสังวาลย์  มงคลมะไฟ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า เพื่อร่วมแลกคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกัน หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ซึ่งในครั้งนี้ผู้จัดการได้กำชับเกี่ยวกับการให้บริการที่มีความรวดเร็วและทั่วถึง  เพื่อให้ผู้ใช้น้ำเกิดความประทับใจในคุณภาพและการบริการเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 

 


ข่าวอื่นๆ