กปภ.สุรินทร์ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ครั้งที่ 3 ปี 2561

กปภ.สุรินทร์ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ครั้งที่ 3 ปี 2561 

นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ พร้อมด้วยทีมงานผลิต ในสังกัดได้ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ครั้งที่ 3/2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยทีมงานจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ ได้บรรยายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบำรุงรักษาหมู่บ้าน ในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน” มีเป้าหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมาย สามารถบริหารกิจการและบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน ได้มีแนวทางในการผลิตน้ำประปาที่สะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป 


ข่าวอื่นๆ