กปภ.สาขาศรีขรภูมิจัดกิจกรรมใส่ใจผู้บริโภค อบต.ตรึม

กปภ.สาขาศรีขรภูมิจัดกิจกรรมใส่ใจผู้บริโภค อบต.ตรึม

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ นำโดย นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการ กปภ.สาขา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมใส่ใจผู้บริโภค ณ อบต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โดยให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลากรที่ดูแลระบบประปาของหมู่บ้าน และเข้าเยี่ยมชมโรงกรองน้ำบ้านตรึม หมู่ที่ 16 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลระบบผลิตน้ำประปาที่ถูกลักษณะ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน

 

 


ข่าวอื่นๆ