กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมให้บริการประชาชนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมให้บริการประชาชนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ร่วมให้บริการคำปรึกษารับเรื่องราวความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมให้คำแนะนำ สอบถามเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา ทุกวันพุธ เวลา 10.00-15.30 น ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อันเป็นการทำงานในแบบเชิงลึกและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นในการให้บริการพี่น้องประชาชนต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ