กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรม (Morning Talk) สนทนายมเช้า ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรม (Morning Talk) สนทนายมเช้า ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

  กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรม (Morning Talk) สนทนายมเช้า  ครั้งที่ 9/2561 เพื่อการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติในการทำงานให้พนักงานตระหนักถึงการบริการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร พร้อมรักษามาตรฐานในการทำงานบริการประชาชนต่อไป

 

 


ข่าวอื่นๆ