กปภ.สาขาลำปลายมาศรับการตรวจโครงการจัดการน้ำสะอาด wsp จาก กรค.กปภ.ข.8

กปภ.สาขาลำปลายมาศรับการตรวจโครงการจัดการน้ำสะอาด wsp จาก กรค.กปภ.ข.8

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ นำโดยนายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผู้จัดการ พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ต้อนรับคณะกรรมการโครงการจัดการน้ำสะอาด wsp จาก กรค.กปภ.ข.8 เข้าตรวจตามตัวชี้วัดผลการดำเนินการโครงการจัดการ water safety plan : wsp ปี2561 เพื่อให้ การดำเนินการจัดการผลิตและจ่ายน้ำอย่างมีคุณภาพ

 


ข่าวอื่นๆ