กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน 2561

 

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน 2561

นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุรินทร์ พร้อมด้วยนางเตือนใจ พลตื้อ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานทุกสายงานและพนักงานในสังกัด ร่วมโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน โดยกปภ.ได้ปรับภูมิทัศน์ลานกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในการนี้ ได้ทำพิธีส่งมอบลานกีฬาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคอโคและร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าและรักษาระบบนิเวศน์ให้คงอยู่ต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นโครงการ CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการรักษ์ชุมชนที่การประปาส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการเพื่อชุมชนมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

 

 


ข่าวอื่นๆ