กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ 2561

กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ 2561

 นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธรพร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ 2561เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานต่างๆณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร โดยมี   นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน

 

 


ข่าวอื่นๆ