กปภ.สาขาศรีสะเกษซักซ้อมการใช้ระบบ CRM Application บริการผู้ใช้น้ำ

กปภ.สาขาศรีสะเกษซักซ้อมการใช้ระบบ CRM Application บริการผู้ใช้น้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษร่วมกับกองเทคโนโลยีสาสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ซักซ้อมการใช้ระบบ CRM ซึ่งเป็น Application บริการผู้ใช้น้ำ อาทิเช่น แจ้งหนี้ค่าน้ำประปา แจ้งเตือนการตัดมาตรวัดน้ำ แจ้งเตือนการชำระค่าน้ำล่าช้า แจ้งเตือนการใช้น้ำผิดปกติ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำตรวจสอบ แจ้งเตือนข้อมูลให้กับผู้ใช้น้ำกรณีต่างๆ แจ้งประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำ เช่นท่อแตก-การหยุดจ่ายน้ำ- หรือการแจ้งปัญหาและติดต่อสอบถาม กปภ.สาขาศรีสะเกษ

 


ข่าวอื่นๆ