กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม Home Care โครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือน กันยายน 2561

กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม  Home Care โครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือน กันยายน 2561

 นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร มอบหมายให้หัวหน้างานทุกงาน พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม " Home Care"โครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือน กันยายน 2561 (ครั้งที่ 4/2561) ณ บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 9 , บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่องคำ โดยออกพบประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น pwa8 crm ,ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา , ให้ความรู้และคำแนะนำในเรื่องน้ำประปา, ระบายตะกอนในเส้นท่อ , ชี้แจงการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปา และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ใช้น้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำและเป็นการขอบคุณที่ใช้บริการกับการประปาสาขายโสธร ด้วยดีเสมอมา

 

 


ข่าวอื่นๆ