กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำไตรมาส 4 ปี 2561

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำไตรมาส 4 ปี 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ นำโดยนายสังวาลย์ มงคลมะไฟ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) เพื่อร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งในครั้งนี้ผู้จัดการได้กำชับในเรื่องการทำงานเป็นทีมและการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ GECC เพื่อให้ผู้ใช้น้ำเกิดความประทับใจในคุณภาพและบริการเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร พร้อมทั้งโหวตดาวเด่นประจำไตรมาส 4 และพนักงานที่ได้รับการโหวตคือ นางสาวจินดา คงทน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6 สังกัดงานอำนวยการ 

 


ข่าวอื่นๆ