กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า กันยายน 2561

กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า กันยายน  2561

 

   นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน  กันยายน  2561  เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา  โดยเป็นการสื่อสารผ่านผู้นำ ตามแนวทางที่ กปภ.กำหนด เช่น วิสัยทัศน์ ค่านิยม, SEPA , ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย เป็นต้น  และการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส  4/2561 คือ นางสาวกีรยา  โกศัลวัฒน์   ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  6  สังกัดงานจัดเก็บรายได้   ณ  สำนักงาน กปภ.สาขายโสธร

 

 


ข่าวอื่นๆ