กปภ.สาขายโสธรร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวังยโสธร

กปภ.สาขายโสธรร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปี 2561 จังหวังยโสธร

   นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปี 2561 จังหวัดยโสธร ภายใต้หัวข้อ “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดินเกิด“ในการนี้ นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณในการให้การสนับสนุนการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดยโสธร ณ หอประชุมวิถีอีสาน  อาคารอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 

 


ข่าวอื่นๆ