กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12 ปี 2561

กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12 ปี 2561

นายอำพล  สุดนิคม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12/2561 ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันในการดำเนินงาน  ของพนักงาน และผู้จัดการ ได้เน้นย้ำค่านิยม กปภ. "มุ่งเน้นคุณธรรม" กับพนักงาน  ให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต  ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของกปภ. พร้อมทั้งได้มอบรางวัลดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2561 อีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ