กปภ.สาขาบุรีรัมย์ร่วมโครงการกปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง 2561

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ร่วมโครงการกปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง 2561

 

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ จึงจัดโครงการ “ กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี บำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

  ๑. วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จัดทีมลงพื้นที่ให้บริการตรวจสอบระบบประปา ดูแลซ่อมแซม ท่อแตก-รั่ว และอุปกรณ์ประปาที่ชำรุดภายในบ้านของลูกค้าโดยไม่คิดค่าแรง ตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วหน้าบ้าน/นอกบ้าน ซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาชำรุดภายในบ้าน ให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน ให้ผู้ใช้น้ำกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจและความคาดหวัง รับเรื่องร้องเรียน และระบายตะกอนหัวดับเพลิง

  ๒.วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดบุรีรัมย์ โดยช่วงเช้า ๐๖.๐๐ น.พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญพระราชกุศล บริเวณถนนรมย์บุรี ช่วงเย็น ๑๘.๓๐ น. กิจกรรมจุดเทียนน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริเวณศาลากลางบุรีรัมย์ (หลังเดิม)

  ๓.วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ จำนวน ๖๐๐ ขวด ณ โดมอเนกประสงค์สวนรมย์บุรี

 


ข่าวอื่นๆ