กปภ.สาขาเดชอุดม ออกหน่วย อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ต.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

กปภ.สาขาเดชอุดม ออกหน่วย อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์  บำรุงสุข ต.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา  

นางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ผจก.กปภ.สาขาเดชอุดมได้มอบหมายให้  นายภานุวัฒน์  มารุตวงศ์  หัวหน้าบริการฯและนางกรรณิการ์  จิรกุลสมโชคหัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด  ออกหน่วย อำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่  "บำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"  ณ  โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา   ม.7  ต.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา  อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี

 


ข่าวอื่นๆ